Có Chàng Trai Viết Lên Cây – Anh Tú x Bùi Công Nam tại XUÂN HẠ THU ĐÔNG RỒI LẠI XUÂN

XHTDRLX | Có Chàng Trai Viết Lên Cây – Anh Tú, Bùi Công Nam tại XUÂN HẠ THU ĐÔNG RỒI LẠI XUÂN

🎶 Có Chàng Trai Viết Lên Cây
Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh
Trình bày: Anh Tú, Bùi Công Nam
Thuộc chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân #XHTDRLX​