Giữa Đại Lộ Đông Tây – Uyên Linh St. Hứa Kim Tuyền LIVE tại XUÂN HẠ THU ĐÔNG RỒI LẠI XUÂN

XHTDRLX | Giữa Đại Lộ Đông Tây – Uyên Linh tại XUÂN HẠ THU ĐÔNG RỒI LẠI XUÂN

🎶 Giữa Đại Lộ Đông Tây
Sáng tác: Hứa Kim Tuyền
Trình bày: Uyên Linh
Thuộc chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân #XHTDRLX​