[Mashup] Ngày Chưa Giông Bão x Always Remember Us This Way | Hoà Minzy x Văn Mai Hương

[Mashup] Ngày Chưa Giông Bão x Always Remember Us This Way | Hoà Minzy x Văn Mai Hương

🎶 [Mashup] Ngày Chưa Giông Bão x Always Remember Us This Way
Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh – Natalie Hamby, Hillary Lindsey, Lorri McKenna, Lady GaGa
Trình bày: Hoà Minzy, Văn Mai Hương
Thuộc chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân #XHTDRLX​