“Ngày Mình Giận Nhau” phiên bản chỉ có 2 chúng mình – Anh Tú x Lyly | XUÂN HẠ THU ĐÔNG RỒI LẠI XUÂN

“Ngày Mình Giận Nhau” phiên bản chỉ có 2 chúng mình – Anh Tú x Lyly | XUÂN HẠ THU ĐÔNG RỒI LẠI XUÂN

🎶 Ngày Mình Giận Nhau
Sáng tác: LyLy
Trình bày: LyLy, Anh Tú
Thuộc chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân #XHTDRLX